กรุณาล็อกอินก่อนเข้าสู่ระบบบริหารสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง)
Username :
Password :
 

ข่าวการปรับปรุงระบบ :

-
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระยะที่ 2 วันที่ 5 - 6 ก.ค.
(หมดเขตลงทะเบียน 1 ก.ค. 2559)
| กำหนดการ | Download หนังสือเชิญ
-
ขณะนี้ได้ปรับปรุงการทำ "สำเนา หนังสือรับ-ส่ง" โดยอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาให้กับการใช้งานในกรณีที่เป็นการออกเลข หนังสือรับส่งที่มีเนื้อหาเดียวกันแต่ต้องการส่งออกคนละเลข ท่านสามารถใช้งานได้โดยการคลิกที่ไอคอน ในคอลัมน์ "สำเนา" (ฝ่ายพัฒนา software : update ! 28 ก.ย.. 58)
-
ขณะนี้ได้ปรับปรุงวิธีการเพิ่ม "เจ้าของเรื่อง (หน่วยงานภายใน)" ในรูปแบบใหม สำหรับหนังสือส่งแล้ว โดยท่าน "สามารถพิมพ์ชื่อหน่วยงานที่ต้องการค้นหา เช่น คอม หรือ เลขที่ ศธ เช่น 12 และคลิกที่ชื่อหน่วยงานนั้นๆ"(ฝ่ายพัฒนา software : update ! 11 ก.ย.. 58)
-
ขณะนี้ "รายงานหนังสือ รับ - ส่ง" สามารถเลือกพิมพ์โดยไม่แสดงคอลัมน์การปฏิบัติการได้แล้ว (ฝ่ายพัฒนา software : update ! 27 ส.ค. 58)
-
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการใช้งานต่างๆทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วทีมพัฒนาได้นำระบบช่วยเหลือทางไกลมาใช้งาน โดยผู้ใช้ต้องติดตั้งโปรแกรม Teamviewer ในเครื่องของท่าน ดูวิธีการติดตั้งที่เมนู "ระบบช่วยเหลือทางไกล > คู่มือการติดตั้ง TeamViewer" ซึ่งเมื่อติดตั้งโปรแกรมตังกล่าวแล้วทางทีมจะสามารถ Remote ไปยังเครื่องของท่านได้ (ฝ่ายพัฒนา software : update ! 10 ส.ค. 58)
 

ข่าวประกาศทั่วไป :

-
ประกาศ เริ่มใช้งานระบบบริหารสารบรรณอิเล็กทรอกนิกส์ ระยะที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป
-
สำนักคอมพิวเตอร์ ฯ ได้ดำเนินการเพิ่มสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ เฉพาะหน่วยงานที่มีการจัดส่งข้อมูลครบถ้วน หากหน่วยงานประสงค์ให้เพิ่มสิทธิ์การเข้าใช้งาน กรุณาติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 1502
-
username,password ที่ใช้ในการล็อกอินเข้าใช้งานระบบเป็นอย่างเดียวกันกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
-
หน่วยงานใด ประสงค์ให้ทีมพัฒนาระบบ "อบรม/แนะนำการใช้งานเพิ่มเติม" สามารถติดต่อเพื่อนัดหมายเวลาได้ที่ 1502 (update ! 6 ส.ค. 58)
   พัฒนาระบบโดย ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภายในโทร.3109,3110,1502